Sve godine

 

PETAK 23.oktobar u 10.00
Svečana podela indeksa studentima PRVE godine  
i uvodno predavanje 
iz EKONOMIJE – prof.dr Silvana Ilić

Oktobar 2 ispitni rok – Važno obaveštenje

Prijava ispita za Oktobar 2 je 01. i 02.10.2020.
Oktobar 2 ispitni rok se održava u periodu od 05.10. do 10.10.2020.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. godini. – TREĆI UPISNI ROK – možete preuzeti ovde

Prijavljivanje kandidata 23. septembar do 1. oktobra 2020. godine
Polaganje prijemnog ispita: 2. oktobra u 12.00
Upis od 5. do 7. oktobra 2020. godine

DIREKTAN UPIS NA FAKULTET – BEZ POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA!

Kandidati koji su polagali prijemni ispit na bilo kom fakultetu ili visokoj školi koji je sličan prijemnom ispitu Fakulteta za menadžment Zaječar, ostvaruju pravo na direktan upis bez polaganja prijemnog ispita.

Upis do 16. septembra 2020. godine

Prijavljivanje online na sajtu fakulteta OVDE.

Predaja dokumentacije do 16. septembra 2020. godine

Potrebna dokumentacija:

– potvrda o polaganju prijemnog ispita

– diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (overena fotokopija);

– svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (overene fotokopije);

– izvod iz matične knjige rođenih;

– dve fotografije za indeks, 4,5 x 3,5 cm.;

– 2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Fakultet);

– dokaz o uplati I rate školarine.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo vas da VŠJ Požarevac neće raditi od 30.7.2020-24.8.2020.godine, zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora. Poslednji radni dan je 29.7 2020.godine, a prvi radni dan je 25.8.2020.godine.

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

Prijava ispita za septembarski ispitni rok od 16.07.do 21.07.2020.
Prijava ispita za oktobarski ispitni rok od 14.09. do 16.09.2020.

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

Poštovane kolege obaveštavamo vas da će svi ispiti kod prof.dr Krunislava Sovtića biti održani 09.07.2020. u 10č.


Raspored ispita za ostale predmete biće objavljen u najkraćem mogućem roku zbog trenutne zdravstvene situacije.
Zahvaljujemo vam se na razumevanju.

 

OBAVEŠTENJE PRIJAVA ISPITA JULSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za julski ispitni rok od 1-3.7.2020.god.

 

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

 

Poštovane kolege obaveštavamo vas da je došlo do manjih izmena u rasporedu ispita za junski ispitni rok. Pogledajte na sajtu najnoviji raspored sa datumima i satnicom.

Važno obaveštenje

04.06.- 08.06.2020.god. PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK

 

POVOLJNOSTI UPISA NA  STUDIJE FAKULTETA u akademskoj 2020/21. godini

BESPLATAN UPIS I ŠKOLARINA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA za kandidate sa prosekom iz srednje škole 5,00

 20% POPUSTA NA UPIS I ŠKOLARINU

 • Prijavljeni kandidati na osnovne studije sa prosekom iz srednje škole višim od 4,5
 • Prijavljeni kandidati iz porodica sa jednim roditeljem ( samohrani roditelji)
 • Prijavljeni kandidati sa invaliditetom
 • Prijavljeni kandidati – deca palih boraca iz ratova devedesetih
 • Diplomirani studenti Osnovnih studija Fakulteta za menadžment, koji imaju prosećnu ocenu veću od 9,50
 • Prijavljeni kandidati za doktorske studije koji su ostvarili prosečnu ocenu na osnovnim i master studijama veću od 9,50

30% POPUSTA NA UPIS I ŠKOLARINU za drugog člana porodice, a za trećeg člana porodice besplatno

10 % POPUSTA ZA PLAĆANJE UPISA I ŠKOLARINE U CELOSTI

Napomena: Studenti koji ostvaruju pravo po više osnova, OSTVARUJU PRAVO   SAMO PO JEDNOM OSNOVU!

ŠKOLARINA:

Osnovne studije: 120.000 dinara po godini

Master studije : 150.000,00 dinara

Doktorske studije: 150.000 dinara po godini

 Napomena: UDŽBENICI I NASTAVNI MATERIJALI DOBIJAJU SE BESPLATNO!

Poštovani studenti,

Fakultet počinje sa radom u ponedeljak 18.05.2020. godine.

APRILSKI ROK BIĆE ODRŽAN

u periodu od 21. maja do 3. juna 2020. godine

 

06.05.2020. Obaveštenje za studente povodom ukidanja vanrednog stanja

Dragi studenti,

kao što vam je poznato Skupština Republike Srbije je na svojoj sednici 6. maja 2020. godine ukinula vanredno stanje. Samim tim činom smanjena su ranije uvedena ograničenja i počinje polako da se normalizuje život i rad u Republici Srbiji.

Što se tiče daljeg rada Visokoškolskih ustanova, očekuju se dalja uputstva i odliuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kada će se početi sa radom i ono najbitnije, kada će se održati ispitni rokovi i završetak akademske godine.

Mi se iskreno nadamo da će se to rešiti u drugoj polovini maja meseca.

Iz ovih razloga Fakultet za menadžment je počeo da preduzima asanacione mere u zgradi Fakulteta, kako bi kad se krene sa radom zaposleni i studenti bili bezbedni i kako bi se sprečio bilo kakav rizik i pogoršanje epidemiološke situacije.

Po izveštajima koje su predmetni nastavnici dostavljali vidi se da je komunikacija sa studentima u vreme vanrednog stanja tekla onako kako je to bilo i predviđeno i da je veliki deo predispitnih obaveza uspešno okončan.

Podsećamo Vas na sledeće Vaše obaveze:

Potrebno je izmiriti školarinu sa MAJSKOM ratom do 20. maja 2020. godine

Prijave ispita za aprilski ispitni rok su od 7. do 20. maja 2020. godine

Obaveza overe semestra u iznosu od 3.000 dinara, je do kraja maja meseca

Prijave ispita za junski rok su od 4. do 9. juna 2020. godine

 

Bez regulisanja finansijskih obaveza neće se moći pristupiti ispitnim obavezama.

Studenti koji imaju uplate za ispite u martovskom roku a nisu polagali ispite, mogu to da iskoriste za aprilski ispitni rok.

Uplate ispita i školarine slati na e-mail: info@fmz.edu.rs ili ih doneti na Fakultet u periodu od 18. do 20. maja.


Želimo Vam da budete zdravi i uspešni! Vaš Fakultet za menadžment Zaječar

Originalno obaveštenje u pdf formatu možete preuzeti ovde

Obaveštenje za studente

Dragi studenti

Fakultet za menadžment je u vanrednom stanju preduzeo mere za realizaciju Nastavnih planova na svojim akreditovanim studijskim programima, a sve sa ciljem da Vi uspešno okončate akademsku godinu.

Preduzeli smo mere i aktivirali platformu za učenje na daljinu na kojoj se nalaze svi neophodni nastavni materijali za učenje. http://217.24.24.185:1989/mtulogin/login.php

Dali smo naloge nastavnom osoblju da su u obavezi stalne komunikacije sa Vama, preko e-mail; vibera, skajpa, mobilnih telefona i drugih sredstava savremenog komuniciranja, a sve sa ciljem uspešnog izučavanja predmeta i Vaše pripreme za polaganje ispita.

http://fmz.edu.rs/novi/download/2020/FMZ.%20Studije%20na%20daljinu.%20Spisak%20predmeta%20i%20predava%C4%8Da.pdf

Imate mogućnost da putem studija na daljinu, steknete poene na predmetu ispunjavanjem predispitnih obaveza, kroz različite forme predispitnih provera.

Iskoristite tu mogućnost i olakšajte sebi polaganje ispita.

Nadamo se da će pandemija biti brzo i uspešno okončana i ukinuto vanredno stanje.

Ukidanjem vanrednog stanja steći će se uslovi za nesmetano održavanje ispitnih rokova, a o tome će odluku doneti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Da bi Fakultet mogao nesmetano da i dalje radi i funkcioniše potrebno je da i Vi izvršavate svoje finansijske obaveze i izmirujete ih redovno.

Fakultet je uvažavajući tešku ekonomsku situaciju do sada tolerisao neizmirivanje finansijskih obaveza bez preduzimanja ikakvih sankcija prema neplatišama.

Morate imati u vidu da studirate na privatnom fakultetu koji nema drugih prihoda osim prihoda od realizacije studijskih programa i upisanih studenata.

Znajte da Fakultet zbog teške ekonomske situacije u Zaječaru i Istočnoj Srbiji već godinama unazad daje povoljnosti studiranja i ima ubedljivo najnižu školarinu koja se izmiruje na rate. Trenutno je to 50.000 dinara na prvoj godini.

Za šest generacija, upis i školarina na prvu godinu bio je BESPLATAN.

Sadašnji studenti druge, treće i četvrte godine su tu povoljnost iskoristili.

Studenti koji su upisali prvu godinu ove školske 2019/20 godine, imaju BESPLATNU DRUGU I ČETVRTU godinu studija.

Fakultet je pored ovih povoljnosti davao dodatne finansijske olakšice studentima koji dolaze iz radnog odnosa, a sve na osnovu potpisanih ugovora našeg univerziteta i sindikata Javnih preduzeća, Državnih organa i Lokalnih samouprava, gde su zaposleni.

Svako od Vas upisanih studenata do sada je iskoristio neku finansijsku povoljnost koju Fakultet daje godinama unazad.

S toga Vas molimo da zaostale finansijske obaveze redovno izmirujete  kako bi Fakultet za menadžment mogao da normalno posluje u ovako otežanim uslovima.

Dokaze o uplati dospelih rata školarine dostaviti na e-mail: info@fmz.edu.rs

 

Želimo Vam da budete zdravi i uspešni!                                  Vaš Fakultet za menadžment Zaječar

 

Obaveštenje za studente

Poštovani studenti,

u skladu sa najnovijim stavom Ministarstva prosvete o održavanju ispita tokom važenja mera vanrednog stanja, aprilski rok neće biti održan online. Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju ispit će se polagati u sedištu visokoškolske ustanove, kada se za to stvore adekvatni uslovi i nadležno ministartsvo da odobrenje. Vreme održavanja ispita biće prolongirano za neki dalji period o kome ćete biti naknadno obavešteni.

Studeni će imati mogućnost da putem studija na daljinu (online studija) steknu poene na predmetu  ispunjavanjem predispitnih obaveza kroz različite forme predispitnih provera u vidu testova, seminarskih radova i sl. Minimalan broj poena koje student može da stekne ispunjavanjem predispitnih obaveza je 30 a maksimalni 70. Svi neophodni nastavni materijali nalaze se na platformi za daljinsko studiranje Fakulteta za menadžment Zaječar.

Sve uplaćene ispitne prijave za martovski ispitni rok, važiće za naredni održani ispitni rok.

Srdačan pozdrav!

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Fakultet za menadžment Zaječar u skladu sa novonastalom situacijom vezanom za pandemiju virusa korona i proglašenjem vanrednog stanja je počeo da primenjuje mere koje proizilaze iz ove odluke.

1. Fakultet neće raditi do daljeg.

2. Aktivirana je platforma za učenje na daljinu (DLS) i data objašnjenja kako i na koji način da studenti pristupe.

Obaveza svih nastavnika je da redovno odgovaraju na mejlove studenata.

FMZ studije na daljinu spisak predmeta i predavača

3. Sve odbrane završnih radova na svim studijskim programima se prolongiraju do daljeg.

4. Ispiti u martovskom i nastupajućim rokovima obaviće se naknadno, u terminima i na način koji će biti detaljnije definisan. Već podnete ispitne prijave i dokazi o izmirenju finansijskih obaveza važiće i nadalje

5. Konkurs za upis studenata u akademskoj 2020/21. godini nalazi se na sajtu Fakulteta i omogućeno je on-line prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita (ovde).

6. Sve informacije ubuduće biće na sajtu všj www.fpspo.edu.rs i sajtu fakulteta www.fmz.edu.rs.

 

Obaveštenje

Ispiti iz predmeta informacione tehnologije i poslovna statistika kod doc. dr Sanje Stojanović biće održani u terminu 11.03.2020. od 10 časova.

OBAVEŠTENJE

 

POVODOM OBELEŽAVANJA DANA DRŽAVNOSTI,

FMZ VŠJ POŽAREVAC NEĆE RADITI 17.02.2020.GODINE.

 

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Fakultet neće raditi od 01.01.2020. – 13.01.2020. godine.

Prvi radni dan je ponedeljak 14.01.2020.godine.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

Nastava iz predmeta informacione tehnologije kod doc. dr Sanje Stojanović  biće održana u terminu sreda 25.12.2019. od 10 časova.

 

04.12.- 27.12.2019.god. PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK i overa semestra

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE I TREĆE GODINE

PRVA GODINA

STUDENTI PRVE GODINE IMAĆE NASTAVU IZ PREDMETA MENADŽMENT 29.11.2019. UMESTO 28.11.2019. SA POČETKOM U 10 ČASOVA.

TREĆA GODINA

STUDENTI TREĆE GODINE IMAĆE NASTAVU IZ PREDMETA MEĐUNARODNA EKONOMIJA 28.11.2019. UMESTO 29.11.2019. SA POČETKOM U 10 ČASOVA.

 

OBAVEŠTENJE

PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI, 11.NOVEMBAR 2019.GODINE, JE NERADNI DAN POVODOM OBELEŽAVANJA DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU.

FMZ VŠJ POŽAREVAC

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se studenti IV godine Fakulteta, da će nastava iz predmeta „Uvod u digitalnu ekonomiju“, planirana za 08.11.2019. biti održana 06.12.2019. sa početkom u 18.15h.

Predmetni nastavnik:Prof. dr S. Ivanov

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

NASTAVA KOD PROFESORA DALIBORA MILETIĆA I PROFESORA KRUNISLAVA SOVTIĆA POČINJE 23.10.2019. GOD. PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU PREDAVANJA.

 

30.09.; 01.10. i 02.10.2019. PRIJAVA ISPITA ZA OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK

 

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

Svi ispiti u septembarskom ispitnom roku koji su kod prof. dr Dalibora Miletića i prof.dr Krunislava Sovtića biće održani 06.09.2019. prema satnici na rasporedu.

 

OBAVEŠTENJE

 

FMZ VŠJ POŽAREVAC, KORISTIĆE KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR OD 29.7.2019– 16.8.2019.GODINE.

PRVI RADNI DAN JE 19.8.2019.GODINE.

Odluka Dekana Dežurstva

Zaposleni u studentskoj službi Fakulteta za menadžment Zaječar i Visokoškolskoj jedinici u Požarevcu, dežuraće po utvrđenom planu dežurstva, za vreme kolektivnog godišnjeg odmora od 29.7.2019-16.8.2019.godine.

Preuzmite originalnu odluku ovde

 

15.07.- 18.07.2019.god.  PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

 

POPUST 10% NA ŠKOLARINU

Megatrend univerzitet doneo je odluku da se za školsku 2019/20.godinu
odbrava popust 10% ukoliko se uplati celokupni iznos školarine do 31.jula 2019.god.

Popust važi za studente druge, treće i četvrte godine, kao i za obnovu godine.

Popust se može koristiti samo po jednom osnovu.

Studenti prve godine plaćaju pun iznos školarine jer koriste drugu i četvrtu besplatnu.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PLANIRANJE I ANALIZA TROŠKOVA  ODRŽAĆE SE  22.05. 2019. SA POČETKOM U 13 ČASOVA.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE

DRUGI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

ODRŽAĆE SE 21.05.2019. sa početkom u 12:00 č.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE – MAJSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK 2018/19

 

ISPITI ZAKAZANI ZA 13.05. 2019. GODINE ODRŽAĆE SE  20.05. 2019. SA POČETKOM U 14 ČASOVA.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KORPORATIVNE FINANSIJE ODRŽAĆE SE  20.05.2018. SA POČETKOM U 13 ČASOVA.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA FINANSIRANJE INVESTICIJA ODRŽAĆE SE  20.05.2018. SA POČETKOM U 10 ČASOVA.

 

OBAVEŠTENJE

Prijava ispita za

 junski ispitni rok i overa semestra

je od 20.05. do 31.05.2019. godine.

 

 

OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta Menadžment biće održan 12.04.2019.godine sa početkom u 11.30h.

Nastava i I kolokvijum iz predmeta Strategijski menadžment biće održani 12.04.2019. godine sa početkom u 12h.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE

PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
ODRŽAĆE SE 03.04.2019. sa početkom u 10:00 č.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE O TERMINU POČETKA NASTAVE ZA 26.03.2019.

 

1. Poslovni engleski jezik 1- 11:30 č. (PRVA GODINA)

2. Poslovno pravo – 11:30 č. (DRUGA GODINA)

3. Ekonomija spoljne trgovine- 11:30 č. (TREĆA GODINA)

4. Bankarski menadžment – 13:00 č. (ČETVRTA GODINA)

5. Međunarodno bankarstvo (IP) – 13:00 č. (ČETVRTA GODINA)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE

 

PRVI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

KORPORATIVNE FINANSIJE

ODRŽAĆE SE 18.03.2019. sa početkom u 13:00 č.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

PRVI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

FINANSIRANJE INVESTICIJA

ODRŽAĆE SE 18.03.2019. sa početkom u 10:00 č.

Povodom obeležavanja Dana državnosti RS FMZ VŠJ Požarevac neće raditi 15.2.2019. godine .

O B A V E Š T E NJ E ZA STUDENTE IV GODINE O TERMINU ISPITA

Obaveštavaju se studenti 4. godine, da će se ispit iz predmeta Uvod u digitalnu ekonomiju, održati 04.02.2019. godine sa početkom u 18.30h. 

Predmetni nastavnik.

 OBAVEŠTENJE – NERADNI DANI

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Fakultet neće raditi od 31.12.2018. – 13.1.2019. godine.

Prvi radni dan je ponedeljak 14.1.2019.godine.

 

OBAVEŠTENJE

Prijava ispita za JANUARSKI ISPITNI ROK i OVERA SEMESTRA

biće u periodu od 10.-27.12.2018.godine

 

O B A V E Š T E NJ E ZA STUDENTE IV GODINE O TERMINU NASTAVE I II KOLOKVIJUMA

Obaveštavaju se studenti 4. godine, da će se nastava iz predmeta Uvod u digitalnu ekonomiju, održati 13.12.2018. godine sa početkom u 10h. Tom prilikom studenti će polagati II kolikvijum. Onim studentima koji nisu polagali I kolokvijum, biće omogućeno da u istom terminu polažu oba kolokvijuma.

Predmetni nastavnik.

O B A V E Š T E NJ E

termini za prijavu ispita za školsku 2018/2019.god.

05.11- 08.11.2018.god.  PRIJAVA ISPITA ZA NOVEMABARSKI ISPITNI ROK (apsolventski ispitni rok)

04.12.- 07.12.2018.god. PRIJAVA ISPITA ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK (apsolventski ispitni rok)

10.12.- 27.12.2018.god. PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK i overa semestra

04.03.- 08.03.2019.god. PRIJAVA ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK (apsolventski ispitni rok)

01.04.- 05.04.2019.god. PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK

06.05.- 10.05.2019.god. PRIJAVA ISPITA ZA MAJSKI ISPITNI ROK (apsolventski ispitni rok)

27.05.- 31.05.2019.god.  PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK  i overa semestra

15.07.- 18.07.2019.god.  PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

11.09.- 13.09.2019.god.  PRIJAVA ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK


O B A V E Š T E NJ E

MEGATREND UNIVERZITET PONOVO DAJE POPUST OD 20% SVIM STUDENTIMA KOJI U CELOSTI IZVRŠE UPLATU ŠKOLARINE U PERIODU OD PONEDELJKA 27. AVGUSTA DO SREDE 05. SEPTEMBRA 2018.GODINE.

O B A V E Š T E NJ E

Rok za prijavu ispita za septembarski ispitni rok je produžen do 24.08.2018. god

O B A V E Š T E NJ E

POPUST OD 20% NA ŠKOLARINU ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI OSTVARUJU SVI ONI KOJI SE PRIJAVE I POLOŽE PRIJEMNI ISPIT ONLINE DO 16. SEPTEMBRA 2018. GOD.

PRIJAVU I TEST MOŽETE ZAVRŠITI OVDE

UPIS 2018/19

(PREUZMITE) KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA I GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/19. GOD

(PREUZMITE) KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER STUDIJE  2018/19. GOD

O B A V E Š T E NJ E

Fmz VŠJ Požarevac, korističe kolektivni godišnji odmor od 23.07.2018. – 17.08.2018. godine.prvi radni dan je 20.08.2018. godine.

 

Studenti koji steknu uslov za upis više godine zaključno sa julskim ispitnim rokom, ostvaruju popust od 20% ukoliko izvrše uplatu u celosti do 31.07.2018.godine.

 

O B A V E Š T E NJ E

POPUST 20% NA ŠKOLARINU ZA ŠKOLSKU 2018/2019.godinu

Studenti koji steknu uslov za upis više godine zaključno sa julskim ispitnim rokom, ostvaruju popust od 20% ukoliko izvrše uplatu u celosti do 31.07.2018.godine.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

TREĆI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

FINANSIRANJE INVESTICIJA

ODRŽAĆE SE 28.05.2018. sa početkom u 10:00 č.

 

OBAVEŠTENJE

Povodom obelezavanja  Praznika  rada, neradni dani su: 

–          ponedeljak, 30.april 2018. godine,

–          utorak  1.maj 2018. godine i

–          sreda  2.maj 2018. godine.

UPIS 2018/19

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2018/19

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KORPORATIVNE FINANSIJE ODRŽAĆE SE  07.05.2018. SA POČETKOM U 13 ČASOVA.

Pitanja za II kolokvijum možete pronaći na stranici sa materijalima za predavanja

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

 

DRUGI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

FINANSIRANJE INVESTICIJA

ODRŽAĆE SE 23.04.2018. sa početkom u 10:00 č.

 

OBAVEŠTENJE

Povodom obeležavanja predstojećih uskršnjih praznika, neradni dani su petak 6. april i ponedeljak 9. april 2018.godine.

 

OBAVEŠTENJE

Studenti koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze, u obavezi su da izmire iste do prijave ispita za aprilski ispitni rok, kako bi mogli da izađu na ispite.

Prijava ispita za APRILSKI ISPITNI ROK

biće od 10.-13.04.2018. godine.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE

-Promena termina-

 KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

ODRŽAĆE SE 18.04.2018. sa početkom u 10:00 č.

 

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE
PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA FINASIRANjE INVESTICIJA ODRŽAĆE SE 02.04.2018. SA POČETKOM U 10 ČASOVA.

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE TREĆE GODINE
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KORPORATIVNE FINANSIJE ODRŽAĆE SE  02.04.2018. SA POČETKOM U 13 ČASOVA

Pitanja za kolokvijum možete pronaći na stranici sa materijalima za predavanja

OBAVEŠTENJE

Prema Zakonu o drzavnim i drugim praznicima Republike Srbije, povodom obelezavanja Dana drzavnosti Srbije neradni dani su 15. i 16. februar 2018. godine.

 

 

ODRŽANA SVEČANANOST DODELA DIPLOMA U POŽAREVCU

 

Svečana dodela diploma održana je 18.10.2017. god.  u prostorijama VŠJ Požarevac.Pročitajte više i pogledajte kako je izgledalo uručenje diploma ovde.

 

OBAVEŠTENJE

 

NOVI ŽIRO RAČUN
FMZ VŠJ POŽAREVAC
od 01.07.2017. godine

105-10906-97

 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi studenti Fakulteta da su u obavezi da pre prijave ispita za junski ispitni rok izmire svoja dugovanja vezana za školarinu. Ukoliko studenti ne izvrše svoje obaveze neće moći da prijave ispite u junskom  ispitnom roku, a ni da upišu narednu školsku godinu.

OBAVEŠTENJE

OVERA SEMESTRA NIJE MOGUĆA BEZ IZMIRENIH FINANSIJSKIH OBAVEZA.

 

 

Prva godina

Druga godina

Treća godina

  • Obaveštavaju se studenti III godine da je materijal sa predavanja prof. doc. Sasa Ivanova iz predmeta Osnovi upravljanja informacionim sistemima postavljen na sajt fakulteta tako da isti mozete preuzeti OVDE.

  Četvrta godina

   • Obaveštavaju se studenti IV godine da je materijal sa predavanja prof. doc. Sasa Ivanova iz predmeta Elektronsko poslovanje a postavljen na sajt fakulteta tako da isti mozete preuzeti OVDE.

   Master studije

    05.02.20. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Irene Savić

    28.11.19. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Suzana Marković

    27.05.19. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Ivana Poleneka

    19.04.19. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Ivana Poleneka

    19.03.19. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Svetlane Spasović

    05.03.19. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Jelene Smiljić

    05.03.19. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Zorice Kocić

    11.02.19. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Svetlane Spasović

    11.02.19. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Jelene Smiljić

    11.02.19. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Zorice Kocić

    20.12.18. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Aleksandra Petrovića

    30.11.18. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Aleksandra Petrovića

    29.01.18. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Marka Stankovića

    29.01.18. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Borisa Stevanovića

    01.12.17. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Marka Stankovića

    01.12.17. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Borisa Stevanovića

    27.02.17. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Jovane Jović

    29.12.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Jovane Jović

    12.12.16. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Natalije Mitrović

    10.10.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Natalije Mitrović

    22.07.16. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Milice Golubović

    08.07.16. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Jovana Mihajlovića

    06.07.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Milice Golubović

    30.05.16. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Gorana Petkovića

    30.05.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Jovana Mihajlovića

    27.05.16. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Aleksandre Petrović

    11.05.16. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Milena Ilić

    26.04.16. – Obaveštenje o javnoj odbrani master rada kandidata Milana Šešuma

    26.04.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Gorana Petkovića

    15.03.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Milana Šešuma

    15.03.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Milene Ilić

    15.03.16. – Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Aleksandre Petrović

    Specijalisticke studije