Studentski parlament je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

Studentski parlament se sastoji od  po 4 predstavnika studenata sa svake godine studija, jednog predstavnika osoba sa posebnim potrebama, uz uslov da je student Fakulteta.

Mandat članova studentskog parlamenta traje dve godine.

Studenski parlament Fakulteta delegira  predstavnika u studentski parlament Univerziteta.

Dana 16.04.18. godine na FMZ VŠJ Požarevac , konstituisan je studentski parlament i na toj sednici izabrani su predstavnici studenata.

Predsednik studentskog parlamenta
Ivan Djurov , broj indeksa E/605/16

Zamenik predsednika studentskog parlamenta
Desanka Nikolic , broj indeksa E/637/15

Student prodekan
Jovan Milutinovic , broj indeksa E/611/16

Predstavnik studenata za studentski parlament Univerziteta sa
VŠJ Pozarevac
Ivan Djurov , broj indeksa E/605/16

 

Pravilnik o studentskom parlamentu