Objedinjena lista tema za izradu diplomskih radova 2018/19

Objedinjena lista tema za izradu master radova 2018/19

Četvrta godina


O B A V E Š T E NJ E ZA STUDENTE IV GODINE O NOVOM TERMINU NASTAVE

Obaveštavamo studente četvrte godine da ce nastava iz predmeta „Uvod u digitalnu ekonomiju“ , biti održana, u novom terminu 15.11.2018. od 10 časova. Predmetni nastavnik.

Parametri za pristup sistemu za učenje na daljinu:

Korisničko ime: dls_fmz_01

Lozinka: Dls_Fmz_01

Pravo pristupa imaju svi studenti

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE RADNU SVESKU

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE ISPITNA PITANJA

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE MATERIJAL: E-POSLOVANJE I DIGITALNA EKONOMIJA – prvi deo

 

 

 

PREDMET:ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2016/17 – MATERIJAL SA PREDAVANJA I  ZA I KOLOKVIJUM (PREUZMITE)

PREDMET:ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2016/17 – MATERIJAL ZA ISPIT (PREUZMITE P3)

PREDMET:ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2016/17 – MATERIJAL ZA ISPIT (PREUZMITE P4)

 

PREDMET:Strategijski Menadžment – Odabrane teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Strategijski Menadžment – Teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Strategijski Menadžment – Osnovne informacije 2016-17

 

 

Master