Objedinjena lista tema za izradu diplomskih radova 2018/19

Objedinjena lista tema za izradu master radova 2018/19

Prva godina

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

PRVI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

FINANSIRANJE INVESTICIJA

ODRŽAĆE SE 18.03.2019. sa početkom u 10:00 č.

PREDMET:Menadžment – OAS- Ekonomije  – Odabrane teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Menadžment – OAS- Ekonomije  – Teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Menadžment – OAS- Ekonomije  – Osnovne informacije 2016-17

Master