Objedinjena lista tema za izradu diplomskih radova 2018/19

Objedinjena lista tema za izradu master radova 2018/19

Četvrta godina


O B A V E Š T E NJ E ZA STUDENTE IV GODINE O TERMINU NASTAVE I II KOLOKVIJUMA

Obaveštavaju se studenti 4. godine, da će se nastava iz predmeta Uvod u digitalnu ekonomiju, održati 13.12.2018. godine sa početkom u 10h. Tom prilikom studenti će polagati II kolikvijum. Onim studentima koji nisu polagali I kolokvijum, biće omogućeno da u istom terminu polažu oba kolokvijuma.

Predmetni nastavnik.

 

Parametri za pristup sistemu za učenje na daljinu:

Korisničko ime: dls_fmz_01

Lozinka: Dls_Fmz_01

Pravo pristupa imaju svi studenti

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE RADNU SVESKU

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE ISPITNA PITANJA

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE MATERIJAL: E-POSLOVANJE I DIGITALNA EKONOMIJA – prvi deo

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE MATERIJAL: E-POSLOVANJE I DIGITALNA EKONOMIJA – drugi deo – gradivo za drugi kolokvijum

PREDMET:UVOD U DIGITALNU EKONOMIJU 2018/19 – PREUZMITE MATERIJAL: E-POSLOVANJE I DIGITALNA EKONOMIJA – treći deo

 

 

 

PREDMET:ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2016/17 – MATERIJAL SA PREDAVANJA I  ZA I KOLOKVIJUM (PREUZMITE)

PREDMET:ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2016/17 – MATERIJAL ZA ISPIT (PREUZMITE P3)

PREDMET:ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2016/17 – MATERIJAL ZA ISPIT (PREUZMITE P4)

 

PREDMET:Strategijski Menadžment – Odabrane teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Strategijski Menadžment – Teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Strategijski Menadžment – Osnovne informacije 2016-17

 

 

Master