Fakultet za poslovne studije pruža savremeni pristup obrazovanju u oblasti ekonomije i menadžmenta. Studenti upoznaju celovite, integrisane i praktično primenljive sisteme znanja pojedinih disciplina i oblasti, neophodne za sve nivoe odlučivanja u poslovanju.

Fakultet za poslovne studije u Požarevcu sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije po rešenju Ministarstva prosvete br. 612-00-02298/2009-04.

Ciljevi Fakulteta za poslovne studije su da studenti: steknu osnovna teorijska i praktična znanja o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

I – Osnovne akademske studije – Poslovne akademske studije

II – Diplomske akademske studije – master: Upravljanje poslovanjem preduzeća

III – Specijalističke akademske studije: Bankarsko i berzansko poslovanje

Način studiranja

Osnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije traju četiri godine – osam semestara (obim studija: 240 ESPB).

Završetkom osnovnih akademskih poslovnih studija, student stiče stručni naziv: diplomirani ekonomista.

Na Fakultetu za poslovne studije osposobljavaju se kadrovi za radna mesta: knjigovođe, računovođe, finansijski menadžeri, finansijski analitičari, analitičari poslovanja, bankari, menadžeri prodaje i nabavke, projektni menadžeri, marketing istraživači, PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja, i svi ostali ekonomski poslovi u vezi sa funkcionisanjem preduzeća.

Diploma Fakulteta za poslovne studije u Požarevcu priznata je u zemlji i inostranstvu.

Diplomci Fakulteta za poslovne studije, pored teorijskog znanja, poseduju razvijene preduzetničke sposobnosti i veštine, razumeju praktične izazove menadžmenta, što ih čini znatno konkurentnijim od pobornika parcijalnog pristupa upravljanju i poslovanju.

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER

NA FAKULTETU ZA POSLOVNE STUDIJE, POŽAREVAC

Naziv studijskog programa: Upravljanje poslovanjem preduzeća. 

Osnovni cilj ovog studijskog programa je pružanje adekvatnog znanja iz oblasti upravljanja poslovanjem u ekonomiji i menadžmenta. Diplomci Fakulteta za poslovne studije, pored teorijskih znanja, imaju razvijene praktične sposobnosti i veštine, i lakše napreduju u karijeri.

Program master studija na Fakultetu za poslovne studije u Požarevcu nudi studentima temeljno upoznavanje sadržaja poslovanja i upravljanja preduzećima svih vrsta delatnosti, svih oblika vlasništva, koja posluju u različitim okruženjima.

Stručni naziv: diplomirani ekonomista – master.

Obim studija: 60 ESPB.

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

NA FAKULTETU ZA POSLOVNE STUDIJE, POŽAREVAC

Naziv studijskog programa: Bankarsko i berzansko poslovanje.

Osnovna svrha specijalističkog akademskog programa Bankarsko i berzansko poslovanje je usvajanje specijalističkih znanja za potrebe privrede u oblasti bankarskog i berzanskog poslovanja. Uža specijalizacija za konkretne oblasti savremenog menadžmenta veoma je važna u savremenom poslovanju.

Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija studenata: obrazovanje i osposobljavanje studenata u specijalizovanim oblastima ekonomskih nauka za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje posebnih poslovnih procesa u svim poslovnim funkcijama koje se ostvaruju u okviru bankarskog i berzanskog poslovanja; usavršavanje obrazovanja na višim nivoima; kritičko mišljenje i analitičko rešavanje specijalnih poslovnih problema i sposobnost za samostalni stručni rad u dinamičnom okruženju na domaćem, regionalnom i globalnom finansijskom tržištu.

Stručni naziv: diplomirani ekonomista – specijalista.

Obim studija: 60 ESPB.