Liste tema za izradu diplomskih radova

Nastavni plan i program studijskog programa:

 

Osnovne akademske studije Ekonomije
– PROGRAM –

Osnovne akademske studije Ekonomije
– BROŠURA –

 

Predmeti

 

Osnovne akademske studije ekonomije

PREDMETI