PRIJAVU I PRIJEMNI JE MOGUĆE RADITI ONLINE 24H SVAKOG DANA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. – SEPTEMBARSKI UPISNI ROK Preuzmite oglas konkursa ovde

PRIJAVI SE I UPIŠI

SLOŽI KOCKICE

PRIJEMNI TEST I PRIJAVU MOŽETE ZAVRŠITI I ONLINE NA SLEDEĆOJ STRANICI

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

Prijavljivanje: od 23. avgusta do 16. septembra 2021. godine.

Prijemni ispit: 17. septembra u 12.00h

Upis:od 21. do 30. septembra 2021. g.

 

Odaberite FMZ VŠJ Požarevac na Univerzitetu Megatrend i obezbedite vaše mesto na najtraženijim studijama.

 

PRIJAVITE SE ON LINE ISPOD , A NAKON TOGA UKOLIKO ŽELITE OPCIONO POLOŽITE I PRIJEMNI ISPIT I ZAVRŠITE SVE ONLINE.

 

Nakon što ste se prijavite ispod , u sledećem koraku, ukoliko to želite, opciono možete popuniti i same testove i završiti sve online!

Studentska služba će Vas u svakom slučaju nakon prijave u najkraćem roku kontaktirati i dati sve informacije

 

Fakultet za poslovne studije Požarevac upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE

za sticanje zvanja

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Studijski program Osnovnih akademskih studija ekonomije, pored ekonomskih znanja, nudi studentima i bliže upoznavanje sa praktičnim znanjima o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada.

Prijemni ispit se polaže iz predmeta: informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja.

Od ponuđenih ČETIRI biraju se DVA predmeta.
Fakultet je štampao Priručnik za polaganje prijemnih ispita.

Priručnik za polaganje prijemnog ispita možete nabaviti u biblioteci F.P.S. Požarevac ul. Lole Ribara 31.

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

Diploma o završenoj srednjoj školi;

Četiri svedočanstva završene srednje škole;

Izvod iz matične knjige rođenih ;

Uplatu izvršiti na tekući račun:

Novi žiro račun Fakulteta za poslovne studije Požarevac

105-10906-97

 

U pozivu na broj studenti upisuju broj svog indeksa-PO

Primer:

F/001/11-PO ili F/001/11-II-PO

Prilikom uplata PRIMALAC JE UNIVERZITET MEGATREND-FMZ

Uverenje o državljanstvu.

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije.

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem  pozovite Fakultet za poslovne studije Požarevac na telefon  012/555-234 .

Lole Ribara 31 ,Požarevac