Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada.

Poštovani maturanti,

Prijemni ispit za upis na Fakultet za menadžment u Zaječaru, polaže se iz DVA predmeta, po slobodnom izboru odabrana,  od ponuđena četiri predmeta.

  • informatika
  • matematika
  • preduzetništvo
  • ekonomika poslovanja

Fakultet je štampao priručnik za polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit sadrži 10 pitanja po predmetu sa ponuđenim odgovorima, od kojih kandidat bira jedan.

PRIJEMNI TEST I PRIJAVU MOŽETE ZAVRŠITI I ONLINE NA SLEDEĆOJ STRANICI