Svrha programa je razvoj stručne kritičnosti i odgovornosti , inicijativnosti i samostalnosti u odlučivanju i vođenju složenijih poslova.

specijalistički studijski program :

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE

USLOVI UPISA: DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
Završene diplomske akademske studije iz srodne oblasti Overena fotokopija diplome studija I i II stepena,
Ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija Izvod iz matične knjige rođenih,
Vladanje poslovnim engleskim jezikom Uverenje o položenim ispitima,
Poznavanje savremenih računarskih operativnih sistema Dve fotografije za indeks,
Biografija
Uverenje o državljanstvu

Za dodatne informacije pozovite: 012/ 555 234

Više o specijalističkim studijama ››