Osnovni cilj Megatrend univerziteta i Fakulteta za poslovne studije jeste obrazovanje stručnjaka u različitim oblastima i difuzija savremenih znanja i tehnologija. Univerzitet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata.

Savremen sistem kvaliteta primenjuje se na Megatrend univerzitetu i Fakultetu za  poslovne studije. Fakultet za poslovne studije posvećen je kontinuiranom poboljšanju svih aktivnosti, kako bi ostvario svoju misiju, efikasno postigao ciljeve postojanja i odgovorio potrebama Megatrend univerziteta i društva u celini. Sistem kvaliteta daje okvir za različite elemente i procese potrebne za postizanje navedenih ciljeva Megatrend univerziteta i Fakulteta za poslovne studije Požarevac.

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i nenastavnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Svaki zaposleni odgovoran je za sprovođenje politike kvaliteta, a organi upravljanja Fakulteta i Univerziteta odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje politike kvaliteta. Sistem kvaliteta podstiče inovacije u nastavi, kao i autonomiju i odgovornost u obavljanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Da su standardi obrazovanja Megatrend univerziteta na najvišem nivou i u skladu sa standardom ISO 9001:2008, potvrđuje WRG sertifikat od 24. juna 2014. godine.

Pored AQA sertifikata, u formalnom smislu sistem kvaliteta određen je dokumentima  Politika kvaliteta Megatrend univerziteta, Pravilnik o radu komisije za kontrolu kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu i drugim.

Sistem kvaliteta Fakulteta i Megatrend univerziteta možete pronaći ovde.