Program master studija – Upravljanje poslovanjem preduzeća

I Godina
I Semestar
  Infolist Osnovne informacije
Metodologija naučnog istraživanja infolist 
Komunikacije i poslovanje organizacije infolist
Savremeni strategijski menadžment infolist
Strategijski marketing infolist
II Semestar
Izborno područje I (student bira 1 predmet ):
Međunarodno poslovno finansiranje infolist
Međunarodno poslovno pravo II infolist
Izborno područje II (student bira 1 predmet ):
Upravljanje ljudskim resursima infolist
Upravljanje operacijama i tehnologijama infolist 
Studijski istraživački rad infolist
Diplomski rad – Master rad