Preuzmite elektronsku verziju obrasca za izbor predmeta ispod

Obrazac Izborni predmeti III godina

Obavezni predmeti
V Semestar
            Infolist Osnovne informacije Ostalo
Analiza poslovanja       infolist Osnovne informacije o predmetu školska 2016/17  
Osnovi upravljanja informacionim sistemima     infolist  Materijal sa predavanja i za kolokvijum 2015/16
Poslovne komunikacije           infolist
Međunarodni ekonomski odnosi infolist
Organizaciono ponašanje     infolist
Finansijski menadžment       infolist
 
VI Semestar
Izborni predmet 1 – student bira jedan predmet
Instrumenti platnog prometa     infolist Osnovne informacije o predmetu školska 2015/16  
Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama infolist Osnovne informacije 2016/17
Izborni predmet 2 – student bira jedan predmet
Međunarodno bankarstvo   infolist
Marketing logistika infolist