Obavezni predmeti
III Semestar
Infolist Osnovne informacije Ostalo
Osnovi poslovnog sa kompanijskim pravom infolist  
Međunarodni marketing infolist  
Monetarne i javne finansije infolist  
Engleski jezik IIa infolist  
IV Semestar
Menadžment operacija i kvaliteta infolist Osnovne informacije 2015/16
Upravljanje ljudskim resursima infolist    
Osnovi programiranja infolist  
Računovodstvo sa revizijom infolist Osnovne informacije o predmetu skolska 15/16
Engleski jezik IIb infolist