Preuzmite elektronsku verziju obrasca za izbor predmeta ispod

Obrazac Izborni predmeti IV godina

Obavezni predmeti
VII Semestar
     Infolist Osnovne informacije Ostalo
Strategijski Menadžment   infolist  Osnovne informacije 2016/17  Teme seminarskih radova 2016/17
Međunarodno poslovno pravo I   infolist
Izborni predmet 3 – student bira jedan predmet
Osnovi međunarodnih finansija   infolist  
Upravljanje projektima   infolist
Izborni predmet 4 – student bira jedan predmet
Interkulturni menadžment   infolist    
Odnosi s javnošću infolist    
VIII Semestar
Izborni predmet 5 – student bira jedan predmet
Pravo Evropske unije   infolist    
Poslovna etika infolist    
Izborni predmet 6 – student bira jedan predmet
Bankarsko i berzansko poslovanje   infolist
Upravljanje istraživanjem i razvojem   infolist    
Izborni predmet 7 – student bira jedan predmet
Industrijski odnosi   infolist    
Ponašanje potrošača   infolist  
Izborni predmet 8 – student bira jedan predmet
Elektronsko poslovanje   infolist  Materijal sa predavanja i za kolokvijum 2015/16  
Inteligentni sistemi za podršku odlučivanju   infolist