Osnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije traju četiri godine – osam semestara (obim studija: 240 ESPB).

Završetkom osnovnih akademskih poslovnih studija, student stiče stručni naziv: diplomirani ekonomista.

Na Fakultetu za poslovne studije osposobljavaju se kadrovi za radna mesta: knjigovođe, računovođe, finansijski menadžeri, finansijski analitičari, analitičari poslovanja, bankari, menadžeri prodaje i nabavke, projektni menadžeri, marketing istraživači, PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja, i svi ostali ekonomski poslovi u vezi sa funkcionisanjem preduzeća.

Diploma Fakulteta za poslovne studije u Požarevcu priznata je u zemlji i inostranstvu.

Diplomci Fakulteta za poslovne studije, pored teorijskog znanja, poseduju razvijene preduzetničke sposobnosti i veštine, razumeju praktične izazove menadžmenta, što ih čini znatno konkurentnijim od pobornika parcijalnog pristupa upravljanju i poslovanju.

POGLEDAJTE BROŠURU PROGRAMA

POGLEDAJTE PREDMETE I NASTAVNI PLAN I PROGRAM