KONTAKT EMAIL ADRESE NASTAVNIKA I OSOBLJA

Redovni profesori
Vanredni profesori
Docenti
dr Slobodan Stamenković dr Slobodan Ignjatović dr Momčilo Manić
dr Darko Marinković dr Silvana Ilić dr Radica Pavlović
dr Miljojko Bazić dr Toplica Pavlović dr Ivan Ivanović
dr Biljana Stojanović
dr Goran Puzić dr Marija Kerkez
dr Krunislav Sovtić dr Dalibor Miletić
dr Bojan Đorđević dr Srđan Žikić
dr Milan Gnjatović dr Sasa Ivanov
dr Ljiljana Stanojević dr Đurđe Milanović
dr Vesna Miletić
dr Mirjana Tankosić
dr Dragan Kostić
Asistenti  Saradnici u nastavi  Studenti demonstratori
Katarina Ćeran Milica Golubović  Stevanović Boris
Milica Mikuljević Milena Ilić  Marko Simeonović
Nebojša Simeonović Marko Janković  Anđela Đurić
Milica Paunović Ivana Korunović
Anđelija Plavšić Miloš Stanković
Violeta Jovanović
Nastavnici predavači stranih jezika
Jelena Rakić